Zingeving als Quest en passie

Jezelf en Zingeving…?

Zingeving? Je pad…

Het begrip persoonlijke zingeving is beter te begrijpen
als we het belang daarvan beter inzien.

Passie en zingeving

In de trainingen bij CorCaroli.Life, waar het Bezinningshotel mee samenwerkt, is juist de ontwikkeling van je zingeving de specialiteit van onze coachingsmethode. Het geheim van de mens, die schept wat hem het liefste is. Die handelt naar waar  zijn passie hem voert. Maar wat misschien nog wel belangrijker is, hij weet wat te doen en kan positief met de omstandigheden omgaan, als het ook eens tegenzit.

Crisis en zingeving

Onze Life-Coaches zijn langdurig en intensief geschoold om bij anderen deze vaak onbewuste kant naar boven te halen. Iedere crisis kan zich zo zich oplossen als we de eigen verborgen perspectieven maar ontdekken. 

Nieuwe cultuur en zingeving

Een maatschappij met andere uitgangspunten dan de huidige die (zoals we zien) stort rondom ons ineen. In dit verval van vervuiling, overbevolking en ga maar door, ontstaat de geboorte van een nieuw samenlevingsmodel. Daar maak ook jij deel van uit en zal ook jij je eigen antwoord daarop moeten vinden. Iedereen zal op zoek moeten gaan naar zijn eigen zingeving om de balans tijdig te herstellen..

Vergeet niet dat je een bezield schepsel bent, met een eigen levenzingeving, 

 Ik Leef zoals ik bedoeld ben…