Bezinningshotel

Burn-out

Burn-out… een sluipende onzichtbare sloper…

burn-out-1…maar ook is het de reddingsgordel, een signaal van urgentie. In deze fase is er wel degelijk een goede kans op een gezonde en evenwichtige terugkeer naar het dynamische leven.

Een van de grootste problemen van deze tijd, is het ongemerkt opbranden van energie, de ‘burn-out’. De oorzaken liggen in de extreme dynamiek van deze tijd, die wij als normaal zijn gaan beschouwen.

Eisen

De eisen die aan kinderen (clubs en activiteiten), ouders (organisatie, banen en realisatie) en het beroepsleven (prestaties en verplichtingen) worden gesteld, zijn inmiddels boven de menselijke maat uitgestegen. Dat we het niet opmerken is niet verwonderlijk. We worden vanaf de kindertijd hierin getraind en bemerken niet wanneer het kritieke stadium is bereikt. Pas als we omvallen moeten we opgeven. Op alle niveaus ontstaat vermoeidheid, concentratiegebrek, prikkelbaarheid, schuldgevoel en vooral machteloosheid om niet meer zelf in staat te zijn om het roer om te gooien.

Tijdig alarm

Een burn-out kondigt zich aan. De eerste tekenen van verlies van enthousiasme laten zich nog wegduwen of met afleidingen terzijde schuiven. Maar zeker is dat dan de volgende fase niet te vermijden is, tenzij er nu tijd voor reflectie kan worden ingelast. Gaan we aan deze oproep voorbij, dan zullen slapeloosheid en prikkelbaarheid toenemen. We zetten nog meer reserves in om overeind te blijven. Minderen of stoppen?

Dat kan niet want…

Vul hier maar in waarom alles móet, behalve datgene wat écht zou moeten.
Nog langer vermijden je te verdiepen in je eigen bestaan leidt tot het moment, waarop lichaam en geest zegt: ‘Whatever… Ik kan niet meer…!’ en wat soms tot onherstelbare schade heeft geleid.

burn-out-2Af en toe een onderhoudsgesprek

Een APK voor de auto zien we als een gewone zaak. Af en toe een dokters-controle of een specialistenadvies is ook de normaalste zaak van de wereld. Verzekeringen voor de risico’s, natuurlijk! Kortom we doen alles om ons leven te beveiligen, te onderhouden, risico’s uit te sluiten. De bron van ons leven echter wordt genegeerd. Zoals St. Fransiscus vermoeid tegen zichzelf verzuchtte op zijn lange eenzame voetreizen:  ‘Ach broeder ezel…’

Oplossing

Deze tijd draagt ook de oplossing mee. Een nuchtere handreiking, om jouw weg en maat te ontdekken, is voorhanden. Het Bezinningshotel is de plek om je te informeren en je te helpen om je eigen passie, die oneindige energie kan aanboren, te zoeken.  In speciale arrangementen zijn passende programma’s verwerkt.
Wordt het geen tijd om eens aan jezelf te denken? Klik dan hier.