Life-Coach

Wat kan onze Life-Coach voor je betekenen?

Ieder mens is ondergeschikt aan vaste patronen en levensfasen. De meest bekende, die ieder wel uit eigen ervaring of in zijn omgeving heeft gezien, zijn de puberteit en de mid-life crisis.

Besef dat alles wat je overkomt uiteindelijk het gevolg is van bewuste én onbewuste keuzes uit het verleden? Ook al zie je de samenhang niet (en dat is meestal zo), dan betekent het niet dat het onzin is.

Oorzaak en gevolg…

Het leven lijkt soms een grote grabbelton, een warboel van voor- en tegenspoed. De neiging om te denken dat “geluksvogels” daar kennelijk minder last van hebben, is heel verleidelijk. Of zou het zo zijn, dat geluksvogels meer bewustzijn hebben van hun drijfveren en de mentale regels en wetmatigheden van het mens zijn?

Het gaat om jou!

Evolutie: Waartoe? Waarheen? Waarom ik? Hoezo?
Allemaal van grote waarde, maar niet eerder dan wanneer je begrepen hebt hoe ons lichaam, onze hersenen en ons gehele systeem functioneert en wie jij bent als handelende mens. Hoe ons denken, ons voelen en onze creatieve intuïtie werkt. Dat is de belangrijkste kennis die een mens kan verwerven om nieuwe wegen te openenPraat eens met iemand van ons…

Onze Life-Coaches

Onze Life-Coaches hebben hun certificaat behaald bij CorCaroli.LifeZij hebben tijdens hun opleiding zichzelf ook dezelfde vragen gesteld waar velen mee worstelen. Met de antwoorden hierop hebben zij de kennis verworven om nieuwe wegen voor jou te openen. Zij willen hun kennis en kwaliteit graag delen…

Als je blijft doen wat je altijd hebt gedaan zul je altijd krijgen wat je altijd hebt gehad.
~ Albert Einstein